Welke zorgverzekering past bij jou?

Wil je nu direct een zorgverzekering voor 2016 afsluiten, klik hier.

Wij helpen jou met het kiezen van de beste zorgverzekering

zorgverzekeringen 2017 vergelijkenZorgverzekeringen 2017 vergelijkt alle zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars. Bovendien vindt je op de website allemaal handige tips en informatie om de juiste zorgverzekering voor 2017 te kiezen. Bij het kiezen van de goede zorgverzekering moet je niet alleen letten op de maandelijkse zorgverzekeringspremie, maar ook naar zaken als keuze vrijheid bij behandeling, vergoeding bij niet gecontracteerde zorg, de bereikbaarheid, declaratie mogelijkheden en de klanttevredenheid.

Er zijn een aantal vragen die je jezelf dient te stellen voor dat je een zorgverzekering afsluit.

 • Vindt ik vrije zorgkeuze bij behandelingen in ziekenhuizen en andere zorgverleners belangrijk?
 • Is een internet zorgverzekeraar een voordeel of een nadeel
 • Kies ik voor een standaard eigen risico of kies ik voor vrijwillig ‘extra’ eigen risico naast het standaard eigen risico op de basisverzekering?
 • Heb ik voldoende aan alleen een basisverzekering of is het verstandig om ook een aanvullende zorgverzekering af te sluiten
 • Heb ik volgend jaar een aanvullende tandartsverzekering nodig?

Neem nu even de tijd om te kijken welke zorgverzekering het beste past bij jouw zorgbehoeften. Het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar kost slechts enkele minuten. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt per 1 januari 2017 je zorgverzekering bij het huidige zorgverzekeraar op.

30Aug/16

Eigen risico zorgverzekering 2017 naar €0?

Het eigen risico in de zorg, moet naar nul, tenminste als het aan de heer Emile Roemer ligt, zo heeft hij gemeld in het programma WNL op zondag. Het eigen risico is te hoog, het is een boete op het ziek zijn, welke niets te maken heeft met de solidariteit van de zorgverzekering.

Het eigen risico 2017

Het eigen risico 2017 is op dit moment nog niet bekend, dit zal bekend worden gemaakt evenals het basispakket 2017 op 20 september 2016, ook wel P)rinsjesdag genoemd. Tot dusverre is het eigen risico welke in 2006 zijn invoering heeft gehad bijna altijd gestegen.

Het eigen risico dient ten alle tijden te worden gebruikt indien u gebruik maakt van zorg behoudens de zaken die in het basispakket zitten. Dit is vooral voor de mensen die chronische zorg nodig hebben vaak een doorn in het oog want ze kunnen er altijd vanuit gaan dat de premie voor hun hoger is door het verbruik van het eigen risico.

30Aug/16

Restitutiepolis van de zorgverzekering zeldzaam

De verzekerden hebben het afgelopen jaar wellicht ten onrechte het idee gehad dat een restitutiepolis de behandelingen volledig vergoeden. Uit het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgevoerd blijkt namelijk dat er slechts een zorgverzekeraar is waarbij dit wel het geval is, ONVZ. Dit meldt Skipr

Hoe omzeilen ze de regels?

De zorgverzekeraars hebben inmiddels allemaal wettelijke voorwaarden opgenomen waarbij het recht om geen volledige vergoeding te verstrekken bij een restitutiepolis volstaat. Zij doen dit door de kosten te dekken mits deze niet excessief zijn ofwel ze stellen eigen marktconforme tarieven in die bij verzekeraar A 80 euro kan zijn maar bij verzekeraar B 100 en bij verzekeraar C 60 euro. Volgens de onderzoekers is er dan ook sprake van nep restitutiepolissen daar ze de polissen op dezelfde wijze kunnen beperken zoals nu gebeurd bij de budgetpolissen.

Misleidende zorgverzekeraars bij restitutiepolis

De zorgverzekeraars zijn misleidend bezig, minister Schippers heeft hierop gereageerd door te zeggen: Polissen die dit niet bieden zijn geen restitutiepolis maar een naturapolis en hier kiest de verzekerde uit een gecontracteerd aanbod of een mengvorm. Het is dus misleidend om dergelijke polissen te verkopen en dit is misleidend en niet toegestaan. Wat de acties zullen zijn van minister Schippers op deze misleiding is niet duidelijk op dit moment.

30Aug/16

Zorgverzekeringen het aantal polissen neemt af

Home > Zorgverzekering 2017 > Aantal polissen van de zorgverzekering nemen af.

De Nederlandse Zorgautoriteit weet ons te melden dat er in 2016 minder basisverzekeringen zijn dan in 2015. Vorig jaar kon men nog kiezen uit 71 polissen en voor dit jaar zijn het er nog 60 verschillende. De minister heeft ook al eerder opgeroepen om dit aantal drastisch te verminderen, de zorgverzekeraars lijken hier nu gehoor aan te geven en de verwachting is dan ook dat voor de zorgverzekering 2017 er nog een aantal minder zullen zijn.
Budgetpolissen nemen af.

Het aantal budgetpolissen ofwel een polis met zeer beperkte voorwaarden nemen ook af. Waar je vorig jaar nog 17 van deze budgetpolissen kon kiezen zijn dat er dit jaar nog maar 12. Dit is mede de komst van de bekendheid van de polis, aanvankelijk dacht iedereen goedkoper uit te zijn maar zo bleek al eerder dat je veel meer kosten moet gaan maken indien je daadwerkelijk zorg nodig hebt. Ook voor de budgetpolis geldt dat voor de zorgverzekering van 2017 dit aantal zal dalen.

Weet je niet wat een budgetpolis is, lees dan wat is een budgetpolis.

Overzicht van de aantallen polissen van 2016: De 60 polissen zijn onderverdeeld over 9 Concerns, een beperkt aantal is enkel voor collectiviteiten beschikbaar en daarom ook niet terug te vinden in de zorgvergelijkers.

Achmea 18

ASR 2

CZ 8

DSW / Stad Holland 2

ENO 1

Menzis 6

ONVZ 1

VGZ 17

Zorg en zekerheid 3

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht om af te sluiten, een aanvullende zorgverzekering daarentegen is vrijwillig. Voor de basisverzekering geldt een standaard eigen risico van € 385,- welke je gebruikt indien je gebruikt maakt van de zorg. Vanaf november 2016 zullen de prijzen van de zorgpremie 2017 weer bekend worden gemaakt, DSW zal dan naar verwachting op 27 september naar buiten brengen.

30Aug/16

Nivolumab toch in basispakket

Het medicijn waar al veel om te doen is geweest, Nivolumab mag na succesvolle onderhandelingen van minister Schippers met de fabrikant alsnog toetreden tot het basispakket. Eerder al was bekend dat dit niet zo zou zijn, zie ook: medicijn tegen longkanker niet in basispakket.

Wat is Nivolumab en wat heeft Schippers gedaan?

Nivolumab is in 2015 beschikbaar gekomen voor de behandeling van longkanker, echter vanwege de zeer hoge kosten heeft minister Schippers dit eerst in de wacht gezet. Hierna is zij zo blijkt succesvol gaan onderhandelen met deze farmaceut en zijn ze tot een resultaat gekomen. Anderzijds zijn er met de longartsen afspraken gemaakt dat het middel enkel door bepaalde behandelcentra gebruikt gaat worden en alleen voor een bepaalde doelgroep.

Basispakket wijzigingen?

Voor zover bekend zijn er verder nog geen nieuwe wijzigingen voor het basispakket tussentijds of het basispakket 2017. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

30Aug/16

Grote prijsverschillen tussen poliklinische behandelingen

Zorgverzekeraar VGZ heeft een onderzoek uitgevoerd naar de prijzen van veel voorkomende behandelingen in poliklinieken. De resultaten van dit onderzoek zijn schikbarend te noemen. Het bedrag dat een ziekenhuis of behandelcentra declareert voor exact dezelfde behandelingen is in sommige gevallen 10 keer zo hoog.

Enkele poliklinische behandelingen waarbij de kosten per behandeling extreem uit een lopen zijn; de behandeling van een goedaardige tumor, de behandeling van huidontsteking en exceem, een consult bij een plastisch chirurg, een poliklinisch consult bij huidkanker of voortekenen daarvan en consult bij de EHBO na verwonding of letsel.

Zorgverzekeraars moeten ieder jaar ieder afzonderlijk contracten afsluiten met ziekenhuizen en behandelcentra voor poliklinische behandelingen. Zeker in gebieden waar maar een ziekenhuis of behandel centra is, is deze onderhandelingspositie voor de zorgverzekeraar slecht en worden er regelmatig zorgcontracten gesloten waarbij de behandelkosten enorm hoger zijn dan het gemiddelde. De kosten van poliklinische behandelingen bedragen 40% van alle Nederlandse zorgkosten.

De kosten voor poliklinische behandelingen vallen onder de basisverzekering en komen dus ten laste van het eigen risico. Dit betekend dat de consument direct opdraait voor deze veel te hoge behandel kosten. Bovendien leidt dit tot onnodig dure zorgverzekeringen.

Ook voor 2016 zijn zorgverzekeraars weer aan de slag om zorg in te kopen voor haar verzekerden.

30Aug/16

Nieuwe dure medicijnen niet meer automatisch in basispakket van de zorgverzekering

Tot voor kort was het de regel dat alle nieuwe medicijnen ongeacht de prijs automatisch werden vergoed door de basisverzekering. Daar is nu een einde aangemaakt door de Minister van Volksgezondheid Schippers. Medicijnen veroorzaken enorm weel zorgkosten. Alleen al ziekenhuizen verstrekken jaarlijks 1,5 miljard euro aan medicijnen. Sommige medicijnen kosten de Nederlandse zorgverzekeraars en dus de burger tot wel honderd miljoen euro per jaar.

De Minister wil niet meer dat alle meestal dure medicijnen automatisch worden opgenomen in de basisverzekering. Voor dat deze dure medicijnen in aanmerking komen voor vergoeding door het basispakket, wil de Minister eerst onderhandelen met de fabrikant om een structureel lagere prijs te bedingen.

Het eerst nieuwe medicijn is door de Minister op basis van de hoge prijs al geweigerd voor opname in de verplichte zorgverzekering. Het gaat om een nieuw medicijn voor de behandeling van longkanker. De kosten van het nieuwe medicijn zouden uitkomen op 100.000 euro per jaar per patiënt. De totale kosten voor dit medicijn zouden hiermee uitkomen op 200 miljoen euro per jaar.

De reden om strenger te zijn bij het toelaten van nieuwe vaak dure medicijnen is om de zorgkosten in Nederland onder controle te houden en ook de zorgverzekering 2017 voor iedereen betaalbaar te houden.

30Aug/16

Basispakket 2016 vrijwel onveranderd

Het basispakket is de inhoud van de basisverzekering dit berekend welke behandelingen, medicijnen en medische zorg betaald worden door de verplichte zorgverzekering de basisverzekering. Ook is de vergoeding per behandeling en eventueel een te betalen eigen bijdrage vastgelegd in het basispakket. Het basispakket wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid in overleg met het kabinet.

 

Veranderingen in het basispakket 2016

Komend jaar verdwijnen er geen behandelingen of medicijnen uit het basispakket. Er zou even sprake van zijn dat de vergoeding voor kraamzorg beperkt zou worden in het basispakket 2016, maar ook dit is van de baan. Het zelfde gold voor de second opinion. Al u het niet eens bent met de beslissing van een arts kunt u nog steeds de kosten voor consult door een andere arts indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Nieuwe vergoedingen in het basispakket 2016

 • extra vergoeding van zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg
 • extra vergoeding bij prenatale zorg

Mochten er nog nieuwe veranderingen komen in de basisverzekering 2016, dan kun u ook deze terg vinden op www.zorgverzekeringen2016.nl

30Aug/16

Zorgverzekeringen 2017 overstapregeling

Voor wie volgend jaar zou willen overstappen van Zorgverzekering, moet er rekening mee houden dat het slechts een korte periode per jaar mogelijk is om over te stappen van zorgverzekering en zorgverzekeraar. Vanaf media november 2016 zijn de nieuwe zorgverzekeringspremies en polisvoorwaarden bekend. Tot 1 januari 2017 kan je gemakkelijk overstappen naar een goedkopere zorgverzekering.

Ook is het mogelijk om bij je huidige zorgverzekeraar het type basisverzekering te wijzigen. Bijvoorbeeld van een restitutie verzekering, naar een natura polis. Doorgaans is het mogelijk om het gehele jaar aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten of op te zeggen.

30Aug/16

Bij welke instantie kan je terecht voor ziektevergoeding?

Sinds begin 2015 is de manier waarop de zorg is geregeld in Nederland ingrijpend aan het veranderen. Dit veranderingsproces heeft tot gevolg dat het voor veel patiënten momenteel lastig is om uit te vinden waar ze moeten zijn voor welke zorg.
De reden om deze veranderingen in de zorg door te voeren is twee ledig. Aan de ene kant om de zorgkosten te drukken en aan de andere kant om ouderen en mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig te blijven wonen.
Om zorg consumenten een beetje te helpen heeft zorgverzekeringen 2016 het volgende overzicht opgesteld.

Gemeenten:

De gemeente zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van zorgondersteuning Thuis. Hierbij moet worden gedacht aan de taken van de Thuiszorg zoals huishoudelijke hulp en lichte verplegende taken, maar ook zaken als aanpast (taxi)vervoer, dagbesteding voor gehandicapten, de ondersteuning van mantelzorgers of het bieden van financiële ondersteuning voor aanpassingen in de woning ten einde zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Al deze nieuwe zorgtaken voor de gemeente zijn vastgelegd in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarnaast zijn gemeente middels de aanpassing in de Jeugdwet ook verantwoordelijk voor het organiseren van alle jeugdhulp. De jeugdhulp is onder te verdelen in vier categorieën preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Hierbij moet gedacht worden aan jeugdbescherming, jeugdreclassering, de aanpak van kindermishandeling, het aanbieden van jeugdhulpverleners voor ouders en pleegouders.

Zorgverzekeraars:

Vanaf 2015 zijn de zorgverzekeraars middels de zorgverzekering belast met de medische zorg bij de patiënt thuis de uitvoering van medische ingrepen, de zorg van de huisarts, palliatieve zorg en de verpleging en persoonlijke verzorging van patiënten. Deze taken zijn toegevoegd aan de bestaande Zorgverzekeringswet (Zvw).

Rijksoverheid:

De Rijksoverheid is binnen het nieuwe zorgplan verantwoordelijk voor langdurige zorg, hierbij moet worden gedacht aan de zorg in een verpleeghuis, GGZ (geestelijke gezondheidszorg), de zorgtaken voor chronisch zieken met een ernstige aandoeningen het aanbieden van zorginstellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen e.d). Deze taken zijn vastgelegd in de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het zal nog zeker tot en met 2016 duren voordat de nieuwe verdeling van alle zorgtaken, helemaal goed zijn overgedragen aan de verschillende verantwoordelijke.

30Aug/16

Zorgverzekeraars hogere kosten wijkverpleging 2015

Uit de eerste vier maanden van 2015 blijkt dat er meer kosten zijn gemaakt voor wijkverpleging dan de zorgverzekeraars hadden begroot.

De overheid heeft als speerpunt in het zorgverzekeringsbeleid opgenomen, dat mensen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, wijkverpleging is hier bij een onmisbare schakel in de zorgverlening.

Zorgverzekeraars krijgen van het rijk jaarlijks een budget voor wijkverpleging per verzekerde. Dit bedrag per verzekerde is door het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar naar beneden bijgesteld om een besparing van 400 miljoen euro te realiseren op de zorgkosten, echter het budget blijkt nu niet toereikend te zijn voor 2015.

Zorgverzekeraars kopen nu extra wijkverpleging in om iedere verzekerde tot het eind van 2015 te voorzien van de juiste zorg. Wijkverpleging valt onder de basisverzekering en wordt dan ook voor iedereen volledig vergoed uit de zorgverzekering.
Zorgverzekeraars kopen extra wijkverpleging in vanwege krap budget

Het totale beschikbare budget beschikbaar voor wijkverpleging is dit jaar iets minder dan 3,2 miljard euro. Ook in 2017 wil de overheid verder bezuinigingen op de kosten voor wijkverpleging of dit met de huidige cijfers reëel is valt echter nog te bezien.
Onverantwoord

29Aug/16

Marktwerking in de GGZ zorgt voor problemen

Volgens zowel deskundigen als zorgverzekeraars zal het volledig overleveren van de geestelijke gezondheidszorg aan de grillen van marktwerking op 1 Januari 2017 leiden tot problemen en een onacceptabel zorg niveau.

In het regeerakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars alle kosten voor geestelijke gezondheidszorg moeten betalen. De regering hoopt hiermee de zorgkosten de kunnen drukken door zorgverzekeraars te dingen de GGZ zorg goedkoper te gaan inkopen. Tot 2017 biedt de overheid zorgverzekeraars nog een compensatie als de kosten hoger uitvallen van verwacht.

Een kleine groep patiënten zorgt jaarlijks voor een onevenredig hoog percentage van de zorgkosten die gemoeid zijn met geestelijke gezondheidszorg. Als deze kosten door de basispremie zorgverzekeringen onvoldoende worden gecompenseerd, dan bestaat de kans dat deze groep patiënten zullen worden geweigerd door de zorgverzekeraar. Een goede onderlinge verdeling van deze ggz-patiënten is essentieel om volledige marktwerking te realiseren in 2017.

29Aug/16

Nederlander gebruikt gemiddeld €2.153 aan zorgkosten per jaar

Mensen met een lager inkomen declareren meer zorgkosten van mensen met een hoger inkomen. De meeste zorgkosten gaan zitten in specialistische zorg in het ziekenhuis ofwel aan het behandeling van een specialist, zoals een longarts of een cardioloog. Dit bedrag is gemiddeld €1.230 per verzekerde.

Inwoners van de gemeente Heerlen declareren het meest. Inwoners van de gemeente Rozendaal gemiddeld het minst.

De afgelopen 3 jaar zijn de gemiddelde zorgkosten per verzekerde ligt gedaald, in plaats van gestegen, zoals gebruikelijk was v.a. 2007.

29Aug/16

Veel jongeren zonder zorgverzekering

Veel jongeren tussen de 18 en 35 hebben geen zorgverzekering afgesloten. de overheid gaat een campagne starten om jongeren te wijzen op het risico van onverzekerd zijn.

de kosten van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, een bezoek aan de huisarts of de EHBO, het gebruik van medicijnen of een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis worden zonder zorgverzekering namelijk niet vergoed.

Ruim 11.000 jongeren hebben geen zorgverzekering. Dit is 0.3% van het totaal aantal jongeren. Bij mensen tussen de 35 en 65 jaar is dit percentage slechts 0.1%

 

 

29Aug/16

Nieuw in het basispakket 2016 medicijnen voor hepatitis C

Vanaf 1 oktober 2015 worden een aantal nieuwe medicijnen bij behandeling van hepatitis C opgenomen in het basispakket en dus vergoed door de standaard verplichte zorgverzekering de basisverzekering.

De Minister Evan Volksgezondheid dit Schippers heeft dit onlangs besloten. De kosten van deze nieuwe medicijnen waren eerst te hoog om deze te kunnen opnemen in de basisverzekering, maar dankzij onderhandelingen met de fabrikant is de prijs nu flink omlaag gebracht..

De volgende medicijnen vallen vanaf 1 oktober binnen de basiszorgverzekering Exviera en Viekirax .

Het is al de twaalfde keer dat minister Schippers dankzij intensieve onderhandeling met medicijnfabrikanten de kosten van medicijnen oplaag heeft weten te krijgen.

Chronische hepatitis C is een ziekte die niet te genezen is en waarbij er pas na vele jaren klachten ontstaan bij de patiënt. Chronische hepatitis C kan als het niet behandeld wordt leiden tot leverkanker en levercirrose. Door de komst van de nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande behandelingen zijn door de nieuwe medicijnen niet meer nodig.

29Aug/16

Zorgverzekering 2016 – Afschaffing eigen bijdrage gehoortoestellen voor kinderen

Vergoeding gehoorapparaat zorgverzekering 2017 Voor kinderen tot 18 jaar hoeft er vanaf 1 januari 2016 geen eigen bijdrage meer betaald te worden bij de vergoeding van een hoortoestel. Dit heeft minister Schippers onlangs besloten op verzoek van o.a. de Stochting Hoormij en het NVVS.

De eigen bijdrage van 25% op gehoortoestellen voor volwassen (18 jaar of ouder) blijft wel gewoon bestaan in 2016.

De eigen bijdrage bij gehoortoestellen voor kinderen zou volgens de patiëntenverenigingen mogelijk een drempel vormen voor ouders met slecht horende kinderen. Als gevolg van beperkt horen lopen kinderen een grote kans op een achterstand in de ontwikkeling.

Moet u voor uw kinderen voor 1 januari 2016 toch een nieuwe gehoortoestel aanschaffen, dan zijn er inmiddels veel audiciens die het eigen risico van 25% voor hun rekening nemen. Enkele voorbeelden van audiciens zijn Schoonenberg Hoorcomfort, Specsavers en Hans Anders.

Hou er rekening mee dat de 75% van de kosten van een hoortoestel, wel ten kosten gaat van uw eigen risico op de basisverzekering. Dit eigen risico bedraagt in 2015 €375,. Heeft u dit bedrag dit kalenderjaar nog niet verbruikt aan zorg die valt onder het eigen risico zoals medicijnen en dergelijke, dan wordt het nog openstaande verplicht eigen risico door de zorgverzekeraar eerst in mindering gebracht op hoortoestel vergoeding.
Zorgverzekering 2016 – Afschaffing eigen bijdrage gehoortoestellen voor kinderen

29Aug/16

Geen problemen vakantiegangers declaratie Griekse zorgkosten

De kosten die Nederlandse vakantiegangers maken in Griekenland tijdens hun vakantie worden gewoon vergoed door de Nederlandse Zorgverzekeraars.

Als gevolg van de financiële Euro crisis in Griekenland was er even sprake dat de kosten voor spoedeisende en niet spoedeisende hulp niet zouden worden vergoed voor vakantiegangers in Nederland.

Wel mogelijk problemen voor Duitse toeristen in Griekenland

Voor Duitse toeristen zouden er wellicht wel problemen kunnen ontstaan bij het declareren van zorgkosten gemaakt in Griekse ziekenhuizen. De Griekse zorgverzekeringsautoriteit die de vergoedingen regelt heeft een schuld bij de Duitse Centrale Vereniging voor Zorgverzekeringen (GKV). Hierdoor zijn Griekse artsen bang dat ze de kosten voor zorg aan Duitsers wellicht niet zouden kunnen declareren bij het GKV.

Griekenland heeft geen schuld bij de Nederlandse zorgautoriteit die de zorgkosten voor Nederlanders in het buitenland vergoed. Voor Nederlandse toeristen in Griekenland bestaat dit probleem dus niet.

Zorgkosten tot €250 contant afrekenen

Wel dienen Nederlandse Vakantiegangers er in Griekenland rekening mee te houden dat zorgkosten tot €250 vaak contant betaald moeten worden ook in Griekse ziekenhuizen. De Griekse rekening van de zorgkosten kun je dan bij thuiskomst gewoon declareren bij je zorgverzekeraar.

27Aug/16

Zorgverzekeringen vergelijken loont

Vorig jaar stapten 1.2 miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar of kozen voor een ander soort zorgverzekering bij hun huidige zorgverzekeraar.

De besparing op de ziektekosten verzekering in 2015 loopt uit een van €80 tot €250. Gemiddeld levert de overstap een jaarlijkse besparing op van €106 op de basisverzekering. We kunnen hier dus uit concluderen dat zorgverzekeringen vergelijken en overstappen loont.

Veel overstappers kozen voor een goedkopere basisverzekering in de vorm van een budget of online zorgverzekering. Let op. een budget online zorgverzekering kent meestal een aantal beprekende voorwaarden.

Veel overstappers kozen voor een extra aanvullend eigen risico boven op het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico op de zorgverzekering bedraagt in 2015 €270 per kalenderjaar. Mensen die kozen voor extra eigen risico besparen gemiddeld €300 extra op hun basisverzekering. Echter mochten ze dit jaar veel zorg nodig hebben van kan deze besparing smelten als sneeuw voor de zon.

 

 

27Aug/16

De Zorgautoriteit waarschuwt voor polissen met lage premies

De Nederlandse Zorgauthoriteit waarschuwt consumenten voor zorgverzekeringen met lage maandelijkse zorgverzekeringspremies. De toezichthouder onderzocht de polisvoorwaarden van 17 budget zorgverzekeringen ook wel internet of online zorgverzekering genoemd.

In het totaal zijn er in 2015 71 van dergelijke budgetpolissen. 1.2 miljoen mensen kozen in 2015 voor een (internet) budgetpolis.

De budget zorgverzekeringen bieden consumenten een basisverzekering tegen lage maandelijkse premie, echter kennen deze zorgpolissen wel een aantal restricties.

De zorgverzekeraars kunnen de lage zorgpremie bieden om dat ze kosten besparen bij de inkoop van zorg. Men werkt met zogenaamde zorgcontracten. Een budget zorgverzekeringspolis is een polis op basis van natura vergoeding. Dit betekend dat u niet vrij ben in het kiezen van uw behandelaar of zorgverlener. Een volledige vergoeding van de zorg die valt binnen de basisverzekering als uw behandelaar een zorgcontract heeft met de zorgverlener.

Zorgverzekeraars met lage maandelijkse premies, hebben vaak zorg ingekocht bin een beperkt aantal zorgverleners. Hierdoor kan het voorkomen dat u verder moet reizen voor een behandeling of therapie om 100% van de kosten vergoed te krijgen. Medisch noodzakelijke behandelingen in een Academisch ziekenhuis worden altijd vergoed, ook al heeft de zorgverzekeraar geen zorgcontract afgesloten.

Een ander punt bij de zogenaamde budgetpolissen is dat de verzekerde verplicht is medicijnen te bestellen bij een internet apotheek. De medicijnen worden dan thuis bezorgd.

Bij 10 van de onderzochte polissen is vooral de ziekenhuiszorg selectief ingekocht. Bij 4 van de door de Nederlandse Zorgautoriteit onderzochte polissen kan je voor medicijnen daarvoor alleen bij bepaalde apotheken terecht.

Een budget zorgverzekering kan u een besparing van meer dan €150 per jaar, echter daarvoor boekt u wel enigszins in op vrije zorgkeuze en op de service van de apotheek.

27Aug/16

Zorgverzekering nog steeds erg verwarrend

Edith Schippers minister van Volksgezondheid heeft aangegeven het huidige aan bod zorgverzekering er verwarrend en onduidelijk te vinden.

Met name de verschillende polissen soorten Restitutie, Natura, Budget zorgt volgens de minister voor veel onduidelijk bij de consument. De verschillen in de soorten polissen hebben voornamelijk te maken met de keuze vrijheid bij het kiezen van je zorgverlener. De verschillende zorgverzekeringspolissen maakt het vergelijken van zorgverzekeringen moeilijker.

Ook het feit dat een aantal zorgverzekeraars een basisverzekering en een aanvullende verzekering in een pakket aanbieden aan de consument zou volgens Schippers leiden tot verwarring. Voor de consument kan dit echter een kostenvoordeel opleveren.

27Aug/16

Goedkope zorgverzekering 2017

Wil je in 2017 besparen op je zorgverzekering, dan volgen hier een aantal tips.

 1. Kies voor een online zorgverzekering ook wel een budget zorgverzekering of een internet zorgverzekering genoemd
 2. Kies in 2017 voor een extra vrijwillig eigen risico op de basisverzekering, naast het wettelijke verplichte eigen risico op de zorgverzekering
 3. Kijk kritisch naar je aanvullende zorgverzekering
 4. Sluit een aanvullende zorgverzekering af als je bijvoorbeeld regelmatig gebruikt maakt van fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of bijvoorbeeld regelmatig een flinke tandartsrekening ontvangt.
 5. Kies voor een natura zorgverzekering. Een natura zorgverzekering vergoed altijd alle kosten mits je gebruikt maakt van een zorgverlener die valt binnen het zorgcontract van jouw zorgverzekeraar.
 6. Kijk bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering 2016 of je in aanmerking komt voor collectiviteitskorting. Collectiviteitskorting op een ziektekostenverzekering kan je bijvoorbeeld ontvangen via je werkgever, je opleiding of je sportclub.