Welke zorgverzekering past bij jou?

Wil je nu direct een zorgverzekering voor 2016 afsluiten, klik hier.

Wij helpen jou met het kiezen van de beste zorgverzekering

zorgverzekeringen 2017 vergelijkenZorgverzekeringen 2017 vergelijkt alle zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars. Bovendien vindt je op de website allemaal handige tips en informatie om de juiste zorgverzekering voor 2017 te kiezen. Bij het kiezen van de goede zorgverzekering moet je niet alleen letten op de maandelijkse zorgverzekeringspremie, maar ook naar zaken als keuze vrijheid bij behandeling, vergoeding bij niet gecontracteerde zorg, de bereikbaarheid, declaratie mogelijkheden en de klanttevredenheid.

Er zijn een aantal vragen die je jezelf dient te stellen voor dat je een zorgverzekering afsluit.

 • Vindt ik vrije zorgkeuze bij behandelingen in ziekenhuizen en andere zorgverleners belangrijk?
 • Is een internet zorgverzekeraar een voordeel of een nadeel
 • Kies ik voor een standaard eigen risico of kies ik voor vrijwillig ‘extra’ eigen risico naast het standaard eigen risico op de basisverzekering?
 • Heb ik voldoende aan alleen een basisverzekering of is het verstandig om ook een aanvullende zorgverzekering af te sluiten
 • Heb ik volgend jaar een aanvullende tandartsverzekering nodig?

Neem nu even de tijd om te kijken welke zorgverzekering het beste past bij jouw zorgbehoeften. Het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar kost slechts enkele minuten. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt per 1 januari 2017 je zorgverzekering bij het huidige zorgverzekeraar op.

27Aug/16

Zorgverzekeringen vergelijken loont

Vorig jaar stapten 1.2 miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar of kozen voor een ander soort zorgverzekering bij hun huidige zorgverzekeraar.

De besparing op de ziektekosten verzekering in 2015 loopt uit een van €80 tot €250. Gemiddeld levert de overstap een jaarlijkse besparing op van €106 op de basisverzekering. We kunnen hier dus uit concluderen dat zorgverzekeringen vergelijken en overstappen loont.

Veel overstappers kozen voor een goedkopere basisverzekering in de vorm van een budget of online zorgverzekering. Let op. een budget online zorgverzekering kent meestal een aantal beprekende voorwaarden.

Veel overstappers kozen voor een extra aanvullend eigen risico boven op het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico op de zorgverzekering bedraagt in 2015 €270 per kalenderjaar. Mensen die kozen voor extra eigen risico besparen gemiddeld €300 extra op hun basisverzekering. Echter mochten ze dit jaar veel zorg nodig hebben van kan deze besparing smelten als sneeuw voor de zon.

 

 

27Aug/16

De Zorgautoriteit waarschuwt voor polissen met lage premies

De Nederlandse Zorgauthoriteit waarschuwt consumenten voor zorgverzekeringen met lage maandelijkse zorgverzekeringspremies. De toezichthouder onderzocht de polisvoorwaarden van 17 budget zorgverzekeringen ook wel internet of online zorgverzekering genoemd.

In het totaal zijn er in 2015 71 van dergelijke budgetpolissen. 1.2 miljoen mensen kozen in 2015 voor een (internet) budgetpolis.

De budget zorgverzekeringen bieden consumenten een basisverzekering tegen lage maandelijkse premie, echter kennen deze zorgpolissen wel een aantal restricties.

De zorgverzekeraars kunnen de lage zorgpremie bieden om dat ze kosten besparen bij de inkoop van zorg. Men werkt met zogenaamde zorgcontracten. Een budget zorgverzekeringspolis is een polis op basis van natura vergoeding. Dit betekend dat u niet vrij ben in het kiezen van uw behandelaar of zorgverlener. Een volledige vergoeding van de zorg die valt binnen de basisverzekering als uw behandelaar een zorgcontract heeft met de zorgverlener.

Zorgverzekeraars met lage maandelijkse premies, hebben vaak zorg ingekocht bin een beperkt aantal zorgverleners. Hierdoor kan het voorkomen dat u verder moet reizen voor een behandeling of therapie om 100% van de kosten vergoed te krijgen. Medisch noodzakelijke behandelingen in een Academisch ziekenhuis worden altijd vergoed, ook al heeft de zorgverzekeraar geen zorgcontract afgesloten.

Een ander punt bij de zogenaamde budgetpolissen is dat de verzekerde verplicht is medicijnen te bestellen bij een internet apotheek. De medicijnen worden dan thuis bezorgd.

Bij 10 van de onderzochte polissen is vooral de ziekenhuiszorg selectief ingekocht. Bij 4 van de door de Nederlandse Zorgautoriteit onderzochte polissen kan je voor medicijnen daarvoor alleen bij bepaalde apotheken terecht.

Een budget zorgverzekering kan u een besparing van meer dan €150 per jaar, echter daarvoor boekt u wel enigszins in op vrije zorgkeuze en op de service van de apotheek.

27Aug/16

Zorgverzekering nog steeds erg verwarrend

Edith Schippers minister van Volksgezondheid heeft aangegeven het huidige aan bod zorgverzekering er verwarrend en onduidelijk te vinden.

Met name de verschillende polissen soorten Restitutie, Natura, Budget zorgt volgens de minister voor veel onduidelijk bij de consument. De verschillen in de soorten polissen hebben voornamelijk te maken met de keuze vrijheid bij het kiezen van je zorgverlener. De verschillende zorgverzekeringspolissen maakt het vergelijken van zorgverzekeringen moeilijker.

Ook het feit dat een aantal zorgverzekeraars een basisverzekering en een aanvullende verzekering in een pakket aanbieden aan de consument zou volgens Schippers leiden tot verwarring. Voor de consument kan dit echter een kostenvoordeel opleveren.

27Aug/16

Goedkope zorgverzekering 2017

Wil je in 2017 besparen op je zorgverzekering, dan volgen hier een aantal tips.

 1. Kies voor een online zorgverzekering ook wel een budget zorgverzekering of een internet zorgverzekering genoemd
 2. Kies in 2017 voor een extra vrijwillig eigen risico op de basisverzekering, naast het wettelijke verplichte eigen risico op de zorgverzekering
 3. Kijk kritisch naar je aanvullende zorgverzekering
 4. Sluit een aanvullende zorgverzekering af als je bijvoorbeeld regelmatig gebruikt maakt van fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of bijvoorbeeld regelmatig een flinke tandartsrekening ontvangt.
 5. Kies voor een natura zorgverzekering. Een natura zorgverzekering vergoed altijd alle kosten mits je gebruikt maakt van een zorgverlener die valt binnen het zorgcontract van jouw zorgverzekeraar.
 6. Kijk bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering 2016 of je in aanmerking komt voor collectiviteitskorting. Collectiviteitskorting op een ziektekostenverzekering kan je bijvoorbeeld ontvangen via je werkgever, je opleiding of je sportclub.
27Aug/16

Geen zorgverzekering? Voorkom hoge boetes.

De zorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor alle inwoners van 18 jaar en ouders. Iedere volwassenen is verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering vanaf het 18de levensjaar.

Het ministerie van Volksgezondheid is een voorlichtingscampagne gestart om mensen zonder een zorgverkering te wijzen op de gevolgen. Centraal in de campagne staat het nieuwe beleid om onverzekerden actief te gaan opsporen en een hoge boete te geven. De naam van de campagne heeft ikzoekdekking.
Als mensen na opsporing als nog weigeren een zorgverzekering af te sluiten dan zal uiteindelijk het college voor zorgverzekeringen (het CVZ) een zorgverzekering voor hen afsluiten en de kosten hiervan direct inhouden op het loon of op de uitkering.

Momenteel zijn er in Nederland 150.000 mensen zonder een verplichte basisverzekering. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse zorgverzekeringspremie van 130 miljoen euro.

Het ministerie van Volksgezondheid spoort de onverzekerden op via bestandvergelijking. De onverzekerden ontvangen vervolgens een brief met het verzoek om als nog een zorgverzekering af te sluiten, als men geen gehoor geeft aan dit verzoek ontvangt men een boete van €250. Als men dan als nog weigert een zorgverzekering af te sluiten volgt er een tweede boete van €1350.

27Aug/16

De rekening van Apothekers moet duidelijker worden

Sinds 1 januari 2014 staat op de rekening van de apotheek een bedrag van €6 bij een eerste uitgifte. Het bedrag is de vergoeding die de apotheek ontvangt voor het verstrekken van informatie aan de patiënt.

Bij het starten van een nieuw medicijn is het soms noodzakelijk dat de apothekersassistent u informeert over de wijze van het gebruik, de dossering en u informeert over de eventuele gevaren en bijwerkingen. Sinds 1 januari staan deze kosten apart vermeld op de factuur van de apotheek. Echter leidt dit bij de consument tot veel vragen en vaak tot frustraties.

Als gevolg hiervan hebben apothekersassistenten veel vaker te maken met boze klanten aan de balie. Vaak duurt het geven van de informatie bij de uitgifte van een nieuw medicijn niet langer dan 30 seconden of blijft het in zijn geheel achter wegen toch moet de consument €6 betalen. Veel consumenten zijn het hier niet mee eens.
Apothekers assistenten zeggen een derde van hun tijd bezig te zijn met het verantwoorden van de informatiekosten.

27Aug/16

Gezondere levensstijl terug in de basisverzekering

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen het een goed idee vinden om hulp bij het aanpakken van ongezonde gewoontes opgenomen dienen te worden in de basiszorgverzekering.

Met name stoppen met roken advies en hulpmiddelen en dieetadvisering zou volgens de Nederlanders 100% dienen te worden vergoed door de zorgverzekering.

Veel zorgverzekeraars bieden bij de basisverzekering, naast de wettelijke minimale verplichte zorg zoals medicijnen, huisarts en ziekenhuisopname en behandeling van medisch specialisten, hun verzekerde ook een gedeeltelijke vergoeding voor het verbeteren van de levensstijl. Deze vergoeding heeft vaak betrekking op advies en voorlichting.

De overheid bepaalt uit eindelijk de vergoedingen van de zorgverzekering 2016 en de eventuele eigen bijdrage. Hierbij worden ze geadviseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

26Aug/16

Nieuwe medicijnen voor hepatitis C in basispakket toegelaten

De Minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft definitief een aantal medicijnen toegevoegd voor vergoeding vanuit de basisverzekering / het basispakket.

Het gaat om de volgende middelen Harvoni en Solvaldi zal worden vergoed vanaf 1 november 2015.

Het geneesmiddel Solvaldi was al eerder toegelaten tot het basisverzekering, zei het echter beperkt. Het dure medicijn was tot heden slechts beschikbaar voor een beperkt aantal patiënten. Dankzij onderhandelingen met de fabrikant is nu een betere prijs onderhandeld zodat het medicijn voor iedereen met hepatitis C beschikbaar is geworden.

26Aug/16

Zorgverzekeraars moeten zich minder bemoeien met Huisartsen

Het is al jarenlang gebruikelijk dat zorgverzekeraars middels zogenaamde zorgcontracten proberen de keuze van de huisarts als het gaat om het voorschrijven van bepaalde behandelingen en medicijnen te beïnvloeden. Huisartsen ontvangen een beloning wanneer zei patiënten een bepaald medicijn voorschrijven of uitsluitend gebruik maken met een laboratorium voor bijvoorbeeld bloedonderzoek.

Het voornemen voor minder bemoeienis door zorgverzekeraars komt omdat dit jaar twee derde van de huisartsen in opstand kwam, tegen de nieuwe zorgcontracten die zei aangeboden kregen van zorgverzekeraars. Deze zorgcontracten worden eenzijdig opgesteld door de zorgverzekeraar en de huisarts geeft maar weinig mogelijkheden om het contract aan te passen of te weigeren. In het zorgcontract staan de tarieven die de huisarts van de zorgverzekeraar vergoed krijgt per behandeling, taak of ingreep.

De wijziging in het beleid van zorgverzekeraars om huisartsen meer ruimte te geven, kan uiteindelijk de kosten van de zorgverzekering wel iets doen toe nemen.

26Aug/16

Veel mensen hebben een verkeerde zorgverzekering afgesloten

Een behoorlijk aantal mensen die vorig jaar over is gestapt van zorgverzekering, geeft nu aan een verkeerde keuze te hebben gemaakt. Een op de twintig mensen heeft aangegeven achteraf toch een verkeerde keuze te hebben gemaakt. Dit is onderzocht door de NPCF Patiëntenfederatie.

De klachten van mensen over hun huidige zorgverzekering zijn onder andere dat ze veel zorg die ze gebruiken niet vergoed krijgen of regelmatig zelf moeten bij betalen en niet terecht kunnen bij de zorgverlener van hun keuze als gevolg van de beperkte vrije artsenkeuze.

Het probleem is vaak dat mensen niet zorgvuldig genoeg

23Aug/16

Zorgverzekeringen 2017 worden duurder vergelijken extra belangrijk.

80% van de basisverzekeringspremies voor de zorgverzekering 2017 zijn verhoogd. De verhoging van de maandelijkse zorgverzekeringspremies ligt tussen de twee en acht procent. De overige basisverzekeringspremies zijn gelijk gebleven. Ook de premies van aanvullende zorgverzekeringen zijn behoorlijk verhoogd en de dekkingen en vergoedingen zijn veel al naar beneden bijgesteld. De grootste verandering is te vinden bij de aanvullende tandverzekering, hier zijn nagenoeg alle premies voor 2016 gestegen.

Om volgend jaar niet verrast te worden met hogere kosten voor je zorgverzekering is het uiterst raadzaam om je de veranderingen in jouw zorgverzekering zowel de maandelijkse zorgverzekeringspremie als de gewijzigde dekking goed te bekijken. Als je een natura zorgverzekering (beperkte vrije zorgkeuze) hebt en zeker bij een budget zorgverzekering, moe je bovendien rekening houden met de nieuwe zorgcontracten. Het kan zo maar zijn dat je vanaf volgend jaar verder moet reizen voor een behandeling in het ziekenhuis of niet meer 100% vergoeding ontvangt bij jou fysiotherapeut.

Door je huidige zorgverzekering te vergelijken met andere zorgverzekeringen en eventueel over te stappen van ziektekostenverzekering ben je er van verzekerd dat je ook volgend jaar niet onnodig te veel betaald voor je zorgverzekering.

23Aug/16

Prijsafspraken voor dure medicijnen moeten zorgkosten drukken

Door het jarenlange patent op medicijnen worden de prijzen van medicijnen vaak bepaald door de medicijnfabrikanten. Deze medicijnen zijn vaak er duur en drukken zwaar op de zorgkosten en dus de premie van de zorgverzekering. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars, en apotheken willen nu de inkoop van deze dure medicijnen gezamenlijk gaan doen, om op die manier meer invloed te kunnen uitoefenen op de prijs (meer inkoopmacht).Ook de overheid zou hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen, zelfs inkoop op Europees niveau is in de toekomst niet ondenkbaar.

Veel ziekenhuizen hebben al aangeven bepaalde dure medicijnen volgend jaar niet meer te kunnen betalen.

23Aug/16

Zorgverzekering 2017 met verplichte bijsluiter?

De belangenvereniging van Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), is van mening dat er bij de consumenten volgend jaar duidelijkheid moet komen over de voorwaarden van de zorgpolis.

Door een wirwar aan soorten polissen met vaak veel beperkende voorwaarden is het voor de consument steeds moeilijker geworden om te zorgverzekeringspolissen onderling goed te kunnen vergelijken. Veel consumenten kiezen voor een nieuwe zorgverzekering op basis van de hoogte van de premie, maar men is zich vaak nauwelijks bewust van de voorwaarden en beperkingen de kleven aan de gekozen zorgpolis.

De Belangenorganisatie wil dat zorgverzekeraars naast de gebruikelijke polisvoorwaarden ook een heldere en eenvoudige bijsluiter toevoegen aan de zorgverzekeringen, met daarin onder andere de beperking in vrije artsen keuzen en bijvoorbeeld de verplichting om de medicijnen bij herhaalrecepten via de online apotheek te bestellen

22Aug/16

Voor welke zorg betaal je eigen risico?

Het eigen risico dat in 2016 €385 bedraagt is van toepassing op zorg in de basisverzekering. Heb je gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico van maximaal €500 dan dien je dit bedrag plus het verplichte eigen risico van €385 ofwel in het totaal €875 te betalen aan eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. De zorg in de basisverzekering wordt ook wel het basispakket genoemd.

Voor onder andere de volgende zorg wordt eerst betaald vanuit het eigen risico.

 • Medicijnen
 • Vervoer per ambulance
 • Bloedprikken
 • Ziekenhuisopname
 • Een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis

Voor bepaalde zorg binnen het basispakket geldt het eigen risico niet.

 • Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen nooit eigen risico
 • De Tandartsrekening voor jongeren tot 18 jaar
 • De kosten die je maakt bij een bezoek aan de huisarts
 • Kraamzorg
 • De kosten voor de verloskundige
 • Hulpmiddelen verstrekt door een van de thuiszorgwinkel
 • Wijkverpleegkundige kosten

 

Voor zorg die je gebruikt uit een aanvullende zorgverzekering betaal je nooit een eigen risico.

22Aug/16

Overstappen van zorgverzekering

Hoe werkt het overstappen naar een andere zorgverzekering en zorgverzekeraar?

Overstappen van zorgverzekering kan niet het hele jaar door. Je kunt jaarlijks vanaf 31 december overstappen op een andere basisverzekering. Als je voor 31 december 2016 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering, dan zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering automatisch op. Overstappen is verloopt dan 100% probleemloos op 1-1-2017.

Als je voor 31-12-2016 je huidige zorgverzekering zelf opgezegd, dan heb je nog tot 01-02-2017 de mogelijkheid een nieuwe zorgverzekering te kiezen en at te sluiten. De nieuwe zorgverzekering gaat dan als nog in op 1 januari. Als je na het opzeggen niet voor 1 februari 2017 een nieuwe zorgverzekering sluit, dan zal je oude zorgverzekering worden geprolongeerd.

Een zorgverzekering afsluiten buiten de jaarlijkse overstap periode is alleen mogelijk, als je bijvoorbeeld 18 jaar bent geworden of nadat je hebt gewerkt als beroepsmilitair.

Buiten de overstap periode Tussentijds aanvullende zorgverzekeringen opzeggen of afsluiten is vaak wel het hele jaar door mogelijk.

18Aug/16

Grootste verschillen bij aanvullende tandartsverzekering

Bij aanvullende tandartsverzekeringen zijn de verschillen tussen zorgverzekeraars het meest opvallen, als het gaat om de vergoeding en de te betalen jaarlijkse zorgverzekeringspremie. Bij het afsluiten / vergelijken van een aanvullende tandverzekering, moet je goed letten op de volgende dingen.
– De jaarlijks te betalen permie t.o.v. de vergoeding
– Hoeveel procent van de kosten zijn gedekt.
– Zijn technische kosten meeverzekerd
– Zijn bruggen, kronen meeverzekerd
– Zijn de kosten orthodontie meeverzekerd

Een tandverzekering vergoed altijd een bepaald maximaal jaarlijks bedrag, maar niet altijd 100% van de kosten. Veel verzekeringen vergoeden slechts 75% van de rekening. Andere vergoeden 100% van de jaarlijkse tandartscontrole, maar bij overige tandartskosten slechts 75%.

Veel zorgverzekeraars hebben een wachttijd van een jaar als voor de vergoeding van een kroon of brug.

18Aug/16

Fysiotherapie Chronisch zieken zorgverzekering 2016

Zorgverzekeraars hebben middels een brief aan de tweede kamer laten weten dat zij voorstander zijn om fysiotherapie standaard op te nemen in de zorgverzekering 2016 voor mensen met een chronische aandoening. Drie jaar geleden is de fysiotherapie vergoeding voor chronisch zieken geschrapt uit het basispakket zorgverzekering.

Momenteel vergoed de basisverzekering uitsluitend de kosten van fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling. Bovendien komen de kosten van de fysiotherapeut dan eerst nog ten laste van het eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie is uitsluitend van toepassing voor aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst

Chronisch zieke kinderen krijgen zonder aanvullende voorwaarden fysiotherapie wel helemaal vergoed tot het 18de jaar. Vanaf dan moeten ook zei de eerste 20 behandelingen per jaar zelf bekostigen.

In Nederland hebben ruim vijf miljoen mensen een chronische aandoening.

De stelling van de zorgverzekeraars is dat fysiotherapie een preventieve werking heeft op de toename van klachten, hier door wegen de extra kosten van fysiotherapie op tegen de extra behandel kosten in de toekomst. Door de huidige voorwaarden waarbij de eerste 20 behandelingen zelf betaald moeten worden, maken ook chronisch zieken minder gebruik van therapie dan zou moeten.

18Aug/16

Vakantie en de vegoeding van medische kosten in het buitenland

zorgverzekeringen 2016 vergoeding spoedeisende hulp buitenland vergoeding 2015 Ook tijdens je vakantie kan je ziek worden of een ongeluk krijgen waardoor je medische hulp nodig hebt.

De zorgverzekeraar maakt onderscheid in spoedeisende hulp in het buitenland en niet spoedeisende hulp in het buitenland.

We spreken van spoedeisende hulp als de zorg niet kan wachten tot je terug bent in Nederland. Niet spoedeisende hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit een geplande knieoperatie in het buitenland, vanwege de lange wachttijden in Nederland. Overleg met de zorgverzekeraar voor u kiest voor een behandeling of operatie in het buitenland is absolute een vereiste.

Vergoeding basisverzekering hulp in het buitenland

De basisverzekering vergoed bij medische hulp in het buitenland doorgaans tot maximaal het Nederlandse tarief.

Vergoeding door aanvullende zorgverzekeringen bij in het buitenland

Als de kosten hoger zijn dan dat de basisverzekering vergoed dien je de rest zelf te betalen. Om een nare verrassing te voorkomen kun je je voor een klein bedrag per maand aanvullend verzekeren.

18Aug/16

Kraamzorg vergoeding basisverzekering blijft ook in 2016

Op basis van het advies van het Zorginstituut Nederland heeft de minister v an Volksgezondheid besloten om kraamzorg in 2016 toch in de basisverzekering te houden.

Kraamzorg wordt gezien als een belangrijk onderdeel voor een goede start voor moeder, kind en vader. De broodnodige hulp in de eerste dagen na de bevalling helpt niet alleen de kersverse ouders te ontlasten met huishoudelijke taken, maar nog belangrijker is de verzorging van moeder en kind. Veel vrouwen ontwikkelen na de bevalling klachten die vaak zijn te verhelpen met voldoende rust en hygiëne in het huis.

Als kraamzorg uit de verplichte zorgverzekering valt, dan is er de verwachting dat nog maar weinig mensen gebruik zullen makken van deze vorm van belangrijke zorg.

veranderingen vergoeding kraamzorg in 2017

Mogelijk dat volgend jaar de vergoedingen voor kraamzorg wel langzaam zullen worden teruggeschroefd. Dan kun je denken aan minder uren, een hogere eigen bijdrage per uur e.d.

Kraamzorg blijft dus voorlopig een vast onderdeel basisverzekering.

Op kraamzorg is wel een eigen bijdrage van €4,15 per uur van kracht. Voor de kosten van de eigen bijdrage bestaat de mogelijkheid om bij je zorgverzekeraar een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

 

18Aug/16

Nieuw in 2017: Zorgverzekering zonder eigen risico!

De minister van volksgezondheid Edith Schipper is bezig met een voorstel waarbij zorgverzekeraars ook zorgverzekeringen kunnen aanbieden met nul zonder eigen risico.

Iedere zorgverzekering heeft tot nu toe altijd een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico 2017 is nog niet bekend. Het eigen risico op de basisverzekering bedroeg in 2016 €378.

Een zorgverzekering zonder eigen risico zou interessant kunnen zijn voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze mogelijk nieuwe budgetpolis is vooral interessant voor mensen die ieder jaar sowieso hun eigen risico verbruiken.

A;ls het lukt om het voorstel door de tweede kamer te krijgen, blijft het de vraag of zorgverzekeraars interesse hebben in het aanbieden van een zorgverzekering met €0 eigen risico. In de maandelijks te betalen zorverzekeringspremie zal de zorgverzekeraar dan een opslag doen voor het verplichte eigen risico.

De meest interessante klanten voor zorgverzekeraars zijn de klanten die weinig zorgkosten maken. Veel nieuwe internet zorgverzekeraars richten zich in hun reclame-uitingen daarom ook vaak op jongeren. Chronisch zieken en gehandicapten gebruiken doorgaans meer dan gemiddeld veel zorg. Het is momenteel al mogelijk om an het begin van het jaar het eigen risico wat je moet betalen in termijnen af te lossen.