Welke zorgverzekering past bij jou?

Wil je nu direct een zorgverzekering voor 2016 afsluiten, klik hier.

Wij helpen jou met het kiezen van de beste zorgverzekering

zorgverzekeringen 2017 vergelijkenZorgverzekeringen 2017 vergelijkt alle zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars. Bovendien vindt je op de website allemaal handige tips en informatie om de juiste zorgverzekering voor 2017 te kiezen. Bij het kiezen van de goede zorgverzekering moet je niet alleen letten op de maandelijkse zorgverzekeringspremie, maar ook naar zaken als keuze vrijheid bij behandeling, vergoeding bij niet gecontracteerde zorg, de bereikbaarheid, declaratie mogelijkheden en de klanttevredenheid.

Er zijn een aantal vragen die je jezelf dient te stellen voor dat je een zorgverzekering afsluit.

  • Vindt ik vrije zorgkeuze bij behandelingen in ziekenhuizen en andere zorgverleners belangrijk?
  • Is een internet zorgverzekeraar een voordeel of een nadeel
  • Kies ik voor een standaard eigen risico of kies ik voor vrijwillig ‘extra’ eigen risico naast het standaard eigen risico op de basisverzekering?
  • Heb ik voldoende aan alleen een basisverzekering of is het verstandig om ook een aanvullende zorgverzekering af te sluiten
  • Heb ik volgend jaar een aanvullende tandartsverzekering nodig?

Neem nu even de tijd om te kijken welke zorgverzekering het beste past bij jouw zorgbehoeften. Het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar kost slechts enkele minuten. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt per 1 januari 2017 je zorgverzekering bij het huidige zorgverzekeraar op.

24Sep/16

Nieuw meldpunt klachten tandartsverzekering

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een nieuw meldpunt geopend voor patiënten met klachten over hun tandverzekering.

De tandartsverzekering is een van de meest populaire aanvullende zorgverzekeringen. Vanaf 18 jaar worden de kosten van de tandarts niet meer vergoed door de basisverzekering. Omdat de tandartskosten een jaarlijks terugkerende kosten zijn en bovendien flink kunnen oplopen hebben veel mensen naast de basisverzekering een aanvullende tandverzekering afgesloten bij hun zorgverzekeraar.

Er zijn meer dan 2000 verschillende tandpolissen. Deze polissen zijn vaak erg onduidelijk en de voorwaarden veranderen jaarlijks. Dit heeft als gevolg dat er veel klachten komen van patiënten van tandartsen. Dit terwijl de tandarts niets kan veranderen in de dekking en vergoeding van de zorgverzekeraar.

De ANT wil alle klachten verzamelen en op basis van de informatie in gesprek gaan met zorgverleners zodat er eenvoudigere en vooral duidelijker tandartsverzekeringen komen.

Je klachten over de aanvullende tandverzekering kun je kwijt op mondzorgpolis.nl

24Sep/16

5 tips voor het overstappen van zorgverzekering

Tip 1. Wil je je zorgverlener zelf kiezen?

Kies je voor een doorgaans duurder restitutie zorgpolis dan kan je altijd zelf kiezen waar je behandeld wilt worden. Bij een natura zorgverzekering zijn de behandelingen die je volledig vergoed krijgt door de zorgverzekeraar beperkt en van te voren ingekocht. Bij een budgetpolis, is de keuze vrijheid vaak nog beperkter.

Tip 2. Heb je die aanvullende zorgverzekeringen echt nodig?

Aanvullende zorgverzekeringen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, kraamzorg, alternatieve geneeswijzen of de dekking voor tandartskosten zijn vaak relatief duur. Je betaald veel maandelijkse zorgverzekeringspremie t.o.v. de maximale vergoeding die je per jaar ontvangt. Kijk of het mogelijk is om de kosten die buiten de basisverzekering vallen gemakkelijk zelf kunt betalen.

Tip 3. Moet ik kiezen voor extra eigen risico?

Op iedere zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico voor 2016 is door de overheid vastgesteld op €385. Het is mogelijk om bij je zorgverzekeraar te kiezen voor extra vrijwillig eigen risico. Het maximale extra eigen risico is €500. Door het kiezen van vrijwillig extra eigen risico ontvang je een premiekorting tot €20 per maand. Als het voor jou geen probleem is om €500 per jaar ineens te moeten betalen, mocht je meer dan €385 eigen risico verbruiken in 2016 en ben je verder gezond, dan is verhoging van het eigen risico een goede optie.

Tip 4. Betaal je zorgverzekeringspremie niet per maand maar per jaar?

Als je ervoor kies je zorgverzekeringspremie niet per maand, maar per kwartaal of per jaar ineens te betalen, dan krijg je bij de meeste zorgverzekeraars een premiekorting van ongeveer 3%.

Tip 5. Kies ik voor een internet zorgverzekeraar?

Bij een internet zorgverzekeraar ook wel een online zorgverzekeraar genoemd, ben je verplicht veel zaken rondom je zorgverzekering af te handelen via de website van de zorgverzekeraar of via een speciale App van de zorgverzekeraar. Ook moet je in sommige gevallen ook je herhaalrecepten verplicht bestellen bij een Internet apotheek. Internet zorgverzekeraars zijn goedkoper dan de traditionele zorgverzekeraars. Zowel natura als restitutiepolissen zijn af te sluiten via internet zorgverzekeraars.

23Sep/16

Welke zorgverzekering past bij mij?

Deze vraag is voor iedereen verschillend en dus niet in een zin te beantwoorden. De keuze van je zorgverzekering zou je wel overwogen moeten maken. De goedkoopste zorgverzekering is niet per definitie de voordeligste. Niet alle zorgkosten die je mogelijk in 2016 maakt worden vergoed door de basisverzekering.

Bovendien geldt er voor iedere basisverzekering een verplicht eigen risico van €385 in het kalenderjaar 2016. Steeds meer mensen kiezen voor een lage maandelijkse zorgverzekeringspremie, door te kiezen voor een zogenaamde budget zorgverzekering of voor het afsluiten van een zorgverzekering met extra vrijwillig eigen risico.

 

Hoe een budget zorgverzekering toch een stuk duurder kan uitvallen dan een iets duurdere zorgverzekering?

De dekking van de zorgkosten van de basisverzekering in Nederland, zijn bij iedere zorgverzekering identiek. In het basispakket wordt bepaald welke zorg wordt vergoed, wat de hoogste van de vergoeding is en of er eventueel een eigen bijdrage moet worden betaald. Echter is er in het basispakket niet vastgelegd, dat verzekerden
deze zorg moeten kunnen krijgen bij iedere zorgverlener. Een budget zorgverzekering is een zogenaamde natura verzekering. Dit wil zeggen dat je alleen recht hebt op de vergoeding die is vastgesteld in het basispakket als je de behandeling laat uitvoeren door een behandelcentra of ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar (de zorgverzekering) een zorgcontract heeft. Als je bijvoorbeeld kiest voor ander ziekenhuis of therapeut dan met welke prijsafspraken zijn gemaakt krijgt je bij natura zorgverzekeringen, maar een deel van de zorgkosten vergoed. Bij sommige budget zorgverzekeringen bedraagt dit 50% bij andere 75%. Op deze manier moet je of verder reizen voor je behandeling of zelf een
fors bedrag zelf betalen, waardoor je duurder uit bent met een budget zorgverzekering die per maand tot wel een paar tientjes goedkoper is, dan met een duurdere restitutie zorgverzekering met vrije artsenkeuze.

 

Bespaar tot €20 per maand op je zorgverzekering door te kiezen voor een maximaal eigen risico van €500 per jaar.

Dat klinkt mooi een besparing op jaar basis van €240, maar denk wel aan de risico’s die zorgverzekering met een extra eigen risico met zich mee kan brengen. Als je onverhoopt een jaar pech hebt en bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet worden opgenomen, veel afspraken hebt bij een specialist of dure medicijnen moet gebruiken, dan is €885 (€385 wettelijk verplicht eigen risico + €500 maximaal vrijwillig eigen risico)
eigen risico op je basisverzekering in no-time op. Je zult dus zelf dit hele bedrag moeten op hoesten. Gemiddeld is de besparing bij een maximaal eigen risico tussen de €100 en €150 per jaar.

Of het verstandig is om te kiezen voor een budget zorgverzekering en of een vrijwillig extra eigen risico hangt af van hoe gezond je bent, hoe belangrijk je vrije artsen keuze vindt en of je gemakkelijk de extra eigen risico kosten van €500 kan en wilt betalen.

Zeker voor mensen die wonen buiten de vier grote steden, kan een zorgverzekering met beperkte vrije artsenkeuze nog wel een leiden tot het maken van veel extra kilometers of het zelf moeten betalen van een flink deel van de rekening.

Ook een nieuwe zorgverzekering kiezen, begin direct met het vergelijken van zorgverzekeringen 2016 en sluit direct online je nieuwe zorgverzekering.

23Sep/16

Zorgverzekeraars worden transparanter

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben zorgverzekeraars hun jaarcijfers van 2014 bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat zorgverzekeraars in 2014 ander half miljard euro winst hebben gemaakt. Bijna drie kwart van het positieve resultaat heeft men gebruikt om de maandelijkse zorgverzekeringspremie van 2015 te verlegen. Uiteraard is dit een gemiddelde van alle zorgverzekeraars. Een kwart miljard euro is aangewend om de verplicht aan te houden reserves te verstrekken. Ook voor de premie van 2015 verwacht men dat nagenoeg alle zorgverzekeraars hun reserves zullen aanspreken, ten einde de premie voor de zorgverzekering 2016 minder hard te laten stijgen, dan de prognose van de stijging van de zorgkosten.

In 2014 bestede de zorgverzekeraars een bedrag van €37 miljoen aan reclame, een steeds groter deel van de reclame uitgaven van zorgverzekeraars gaat naar reclame op internet. Het bedrag van 37 miljoen betekend €3 per verzekerde.

23Sep/16

De zorgverzekering is sinds 2016 behoorlijk duurder geworden

Sinds de invoering van het nieuw zorgstelsel in 2006 zijn er veel dingen veranderd in de vergoeding en met name in de te betalen maandelijkse zorgverzekeringspremie. Zo is er het eigen risico ingevoerd. Dit eigen risico is sinds het de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet gestegen met 156%.

Daarnaast zijn er door te jaren heen een behoorlijk aantal behandelingen en vergoedingen uit het basispakket geschrapt of fors verlaagd. Zo zijn er een behoorlijk aantal medicijnen dat niet langer wordt vergoed en zijn ook de vergoedingen voor rollators en rolstoelen verdwenen. Ook voor fysiotherapie voor mensen met een chronische aandoening zijn de regels behoorlijk versobert. 10 jaar geleden betalen chronisch zieken de eerste 9 behandelingen zelf nu is dat opgetrokken naar 21 behandelingen.

Naast de lagere dekking en de verhoging in de basispremie van de zorgverzekering, zijn ook de aanvullende zorgverzekeringen flink gewijzigd. Zo zijn veel vergoedingen verlaagt en is de zorgverzekeringspremie van de aanvullende zorgverzekeringen gestegen. Aanvullende zorgverzekeringen die fysiotherapie volledig vergoeden zijn er haast niet meer.

Tandartsverzekeringen dubbel zo duur

De premie voor de extra (aanvullende) tandartsverzekeringen zijn sinds 2016 bijna verdubbeld. Tegenwoordig is de jaarlijkse zorgpremie nagenoeg even hoog als de jaarlijkse vergoeding (uitkering). Er kan eigenlijk niet langer gesproken worden van een verzekering, maar van een vorm van sparen.

Het goede nieuws sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet nu bijna 10 jaar geleden zijn er wel een aantal dure medicijnen bijgekomen in het basispakket, een behoorlijk aantal behandelingen en wijkverpleging.

20Sep/16

Kosten nooit doorslaggevend bij medische behandeling’

Specialisten in het ziekenhuis zijn van mening dat de kosten van een behandeling nooit leidend mogen zijn in de keuze voor een bepaalde behandeling of medicijn. Toch worden medisch specialisten steeds vaker door de zorgverzekeraar onderdruk gezet, om de meest goedkope behandeling te kiezen.

Zorgverzekeraars doen dit door middel van het zogenaamde preferentie beleid in te voeren. Als de arts wilt kiezen voor een andere behandeling, dan moet daarvoor eerst toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar.

20Sep/16

Grote verschillen in tarieven tandarts volgens onderzoek consumentenbond

Het komt nog wel eens voor dat er enorme verschillen zitten in de behandel kosten van tandartsen voor exact dezelfde ingrepen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de consumentenbond. De verschillen bij grote behandelingen lopen in enkele gevallen op tot meer dan €1000. De consumentenbond spreekt van schande en vraagt het ministerie van Volksgezondheid en branche organisatie om maatregelen.

De consumentenbond vroeg voor diverse uiteenlopende gebitsproblemen een second opinion aan bij minimaal 4 andere tandartsen. Bijna bij alle second opinies kreeg de consumentenbond een ander behandelplan voor hetzelfde probleem en een heel andere prijs.

Vaak zijn er voor hetzelfde gebitsprobleem verschillende behandelmogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een burg, een kroon of een implantaat. Sommige tandartsen stuurden een uitgebreide offerte en andere deden de second opinion af met uitsluitend een totaal bedrag op een papiertje te schrijven.

7 tandartsen waren niet eens bereidt een second opinion te geven. Zij wilden het werk van hun collega tandartsen niet ondermijnen, echter heeft de consument wettelijk recht op een second opinion.

De kosten van een second opinion bij een tandarts wordt niet vergoed door de basisverzekering, om voor vergoeding in aanmerking te komen zal je hiervoor een extra aanvullende tandartsverzekering moeten afsluiten. Raadpleeg vooraf aan de second opinion altijd je zorgverzekeraar om na te gaan of de kosten van de second opinion worden vergoed en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Dat er grote prijsverschillen bestaan tussen tandartsen was al jarenlang duidelijk, maar dat de verschillen der mate groot zijn is tot wel een onaangename verrassing te noemen. Het grote verschil in tarieven is echter niet alleen toe behouden aan tandartsen ook fysiotherapeuten en zelfs ziekenhuizen vragen vaak enorme uiteenlopende tarieven voor een en dezelfde behandeling.

De komende jaren zal de zorg en de zorgverzekering meer en meer in het teken staan van transparantie, concurrentie en eerlijke en duidelijke informatie verstrekking aan de verzekerde.

20Sep/16

Eigen risico zorgverzekering 2017 bekend

Gisteren op Prinsjesdag is traditioneel weer het eigen risico op de zorgverzekering bekend gemaakt. Het verplichte eigen risico op de basisverzekering zal volgend jaar met gelijk blijven. Het eigen risico komt hier mee op €385 per kalenderjaar.

Het verplichte eigen risico op de ziektekostenverzekering is in 2008 ingesteld en stijgt ieder jaar. Het eigen risico wordt vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, het besluit over de uiteindelijke hoogte ligt bij het Kabinet. Hierbij een overzicht van het wettelijk verplicht eigen risico vanaf 2008.

2008 €150
2009 €155
2010 €165
2011 €170
2012 €220
2013 €350
2014 €360
2015 €375
2016 €385
2017 €385

Totaal eigen risico = wettelijk verplicht eigen risico €385 + vrijwillig eigen risico tot maximaal €500.

Dit betekend dat je in 2017 veel zorgkosten maakt die vallen onder het eigen risico, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval je aan het einde van het jaar een afrekening kan ontvangen van je zorgverzekeraar van maximaal €885.

Vrijwillig extra eigen risico

Naast het wettelijk verplichte eigen risico van €385 op de zorgverzekering 2016, kan je kiezen voor extra vrijwillig eigen risico. Het maximale vrijwillige eigen risico bedraagt €500 bij alle zorgverzekeraars. Met minimale extra eigen risico is €100, vervolgens kun je in stappen van €100 kiezen voor extra vrijwillig eigen risico. Hoe meer eigen risico je kiest des te lager wordt je maandelijkse zorgverzekeringspremie. €500 vrijwillig eigen risico kan een besparing van meer dan €20 per maand opleveren op je zorgverzekering.

19Sep/16

zorgverzekeraars moeten waarschuwen bij budget zorgverzekering

De budget zorgverzekering ofwel de internet zorgverzekering bestaat zo’n 3 jaar en is inmiddels erg populair. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben nu een budget zorgverzekering.

Een budget zorgverzekering kan tot wel €20 per maand goedkoper zijn dan een gewone meestal een restitutie zorgverzekering, echter realiseren mensen vaak niet dat naast het feit dat je online je declaraties moet doen en je vaak te maken krijgt met een beperkte keuze als het gaat om ziekenhuizen en behandelcentra (beperkte artsenkeuze). Je vaak ook nog een deel van de rekening zelf moet betalen ook al laat je de behandeling uitvoeren door een gecontracteerde zorgverlener. Dit kan je per jaar honderden euro’s kosten.

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit is nu van mening dat zorgverzekeraars consumenten niet altijd goed genoeg informeren of de financiële risico’s van een budgetpolis. Uiteraard staan alle voorwaarden van de basisverzekering vermeld in de polisvoorwaarden, maar deze zijn vaak zo omvangrijk dat maar weinig mensen de moeite nemen om deze voorwaarden helemaal uit te pluizen.

De NZa pleit er nu voor dat zorgverzekeraars meer transparanter gaan worden over de nadelen van hun budget zorgverzekering.

19Sep/16

Eigen risico op de zorgverzekering oneerlijk?

Steeds meer politieke partijen willen af van het verplichte eigen risico op de basisverzekering. Er is in ons land al een tijdje een discussie over of het eigen risico zoals dat nu van toepassing is op iedere zorgverzekering, wel rechtvaardig is. Oudere mensen, mensen met een handicap en chronische zieken betalen bijna altijd het hele eigen risico.

Mensen vragen niet om een chronische ziekte op handicap en zouden daarom niet opgezadeld moeten worden met 33% meer zorgkosten. Vaak hebben deze groep Nederlanders bovendien ook nog vaak medische kosten die niet of deels worden vergoed door de basisverzekering. Vaak hebben ze naast de basisverzekering ook nog een aanvullende zorgverzekering.

O.a. de SP, Groenlinks en Diderik Samson van de PvdA voelen er wel wat voor om op termijn het eigen risico op de basisverzekering af te schaffen. Het afschaffen van het eigen risico zal de overheid 4 miljard euro per jaar gaan kosten. Om dit te kort op te vangen, zullen alle zorgverzekeringspremies omhoog gaan. Op zich wel zo eerlijk iedereen betaald hetzelfde.

Het eigen risico heeft echter nog een werking. Het voorkomt dat mensen onnodig zorg gebruiken, zo is de gedachten. Maar nu blijkt in de praktijk dat mensen die wel zorg nodig hebben, dit vanwege het eigen risico op de basisverzekering 2017 van €385, uitstellen of helemaal geen behandeling laten verrichten.

Steeds meer verzekerde moeten me hun zorgverzekeraar een afbetalingsregeling treffen voor het eigen risico.

18Sep/16

Collectieve zorgverzekeringen 2017

Een collectieve zorgverzekering, is een zorgverzekering die een grote groep mensen afsluiten bij een bepaalde verzekeraar. Naast dat veel werkgevers een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering aanbieden aan hun medewerkers zien we ook steeds meer andere collectieven ontstaan zoals grote groepen consumenten via United Consmers, Sportclubs en zelfs grote winkelketens. We zien ook steeds meer patiëntenverenigingen die een collectieve zorgverzekering aanbieden aan haar leden. Vaak krijgen deelnemers aan een dergelijke zorgverzekering korting op specifieke behandelingen bij bepaalde zorgaanbieders. Een goed voorbeeld hiervan extra korting op brillen en contactlenzen of een ooglaserbehandeling.

Het voordeel van een collectieve zorgverzekering is dat je korting ontvang op de maandelijkse zorgverzekeringspremie. Het voordeel voor de zorgverzekeraar is dat deze er in een keer een heleboel nieuwe verzekerden bij krijgt.

collectieve zorgverzekering via je werkgever

Als je stopt met werken bij je werkgever via wie je een collectieve zorgverzekering hebt afsloten dan vervalt je recht op collectiviteitskorting.

18Sep/16

Fysiotherapeuten rommelen met declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat naar aanleiding van klachten van patiënten, de boekhouding van fysiotherapeuten onderzoeken.
Volgens verzekerden gaan er een aantal dingen mis bij het in rekening brengen van de genoten behandelingen.

De fysiotherapeuten declareren duurdere behandelingen dan ze hebben verricht bij patiënten. Het komt bovendien voor dat consulten worden geknipt. Dit houdt in dat dezelfde behandeling dubbel gerekend wordt. Vaak zetten fysiotherapeuten de behandelingen ook nog op verschillende dagen zodat het niet opvalt.

Fysiotherapeuten declareren onterecht behandelingen bij de basisverzekering. Bijvoorbeeld door onterecht een behandeling bij volwassenen aan te duiden als zijnde een behandeling voor een chronische aandoening. Men brengt groepstherapie in rekening als individuele therapie.

Uiteraard gaat het niet om alle fysiotherapiepraktijken, maar slechts om een aantal. Hoe groot de fraude is met de zorgverzekering en de schade voor de verzekerde en de overheid is nog niet bekend.

De NZa wil volgend jaar in de uitkomst van het onderzoek bekend maken welke praktijken hebben gefraudeerd.

18Sep/16

FBTO aanvullende zorgverzekeringen per module

De basisverzekering 2016 van FBTO is niet super goedkoop meer, de premie is de laatste twee jaren aanzienlijk gestegen. Nog steeds interessant zijn de aanvullende zorgmodules van FBTO. De verzekeraar is een van de weinig zorgverzekeraars die aanvullingen op de basisverering aanbiedt per module / dekking. Zo kan je kiezen voor alleen een vergoeding voor brillen en contactlenzen, fysiotherapie behandelingen, spoedeisende zorg in het buitenland of alternatieve geneeswijzen. Het basispakket wordt jaarlijks versobert, steeds meer mensen kiezen dus voor een aanvullende zorgverzekering.

Naast zorgverzekeringen biedt FBTO nog een aantal tal van andere verzekeringen, zoals een autoverzekering, een reisverzekering en een inboedelverzekering.

17Sep/16

Prinsjesdag: Opvallende berichten zorgverzekering 2016

Prinsjesdag de traditionele dag waarop het kabinet bekend maakt hoe de begroting voor 2016 zal worden verdeeld is weer bekend. Hierbij de belangrijkste onderwerpen uit de troonrede met betrekking tot de zorgverzekering 2016.

1. Zorgverzekeringspremie stijgt ligt.

Volgens berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid zal de zorgverzekeringspremie van de basisverzekering in 2016 slecht ligt stijgen. De schatting is dat een basiszorgverzekering in 2016 gemiddeld €7,00 zal stijgen. Dit is een gemiddelde van alle zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars zullen de premie lichter laten stijgen dan €7,00 en sommige zorgverzekeraars zullen genoodzaakt zijn de premie nog meer te laten stijgen dan de schatting van het ministerie van Volksgezondheid. Wat werkelijk te premie stijging zal zijn wordt pas bekend vanaf half november. Zorgverzekeraars kiezen zelf de hoogte van de maandelijkse zorgverzekeringspremie.

2. Stijging eigen risico zorgverzekering 2016 met €10,00

Het verplichte eigen risico op de zorgverzekering zal in 2016 stijgen van €375 in 2015, naar €385 in 2016. De stijgen van het eigen risico is het gevolg van de jaarlijkse indexering en niet ht gevolg van een verwachte stijging in de zorgkosten.

3. Zorgtoeslag voor minima gaat omhoog

Om de verwachte stijging van de zorgverzekeringspremie 2016 te compenseren zal de zorgtoeslag in 2016 stijgen met €6,00 per maand. Deze verhoogde zorgtoeslag zal met name ten goede komen aan mensen met de laagste inkomens.

4. Extra geld voor verpleeghuiszorg

Het kabinet gaat fors extra geld uittrekken voor verpleegtehuizen, te weten 210 miljoen euro. Dit extra bedrag zal met name worden geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van het verplegend personeel. Daarnaast zal het geld gebruikt worden om cliënten in verzorgingshuizen extra persoonlijke aandacht te geven. Iedere cliënt krijgt in 2016 gemiddeld 1 uur extra dagbesteding per dag.

5. Extra hulp voor jonge ouders

De overheid wil jonge ouders extra helpen in de eerste weken na de geboorte van hun kind. Het vaderschapsverlof gaat van 2 naar 5 dagen. Dit is nog steeds fors lager dan in andere Europese landen. Met name Scandinavische landen kennen een veel ruimer vaderschapsregeling. Naast ouderschapsverlof zullen ook de regeling rondom kinderopvang in 2016 worden verruimd, komt er extra geld voor intensieve kinderzorg en prenatale zorg.

17Sep/16

Vergoeding medische kosten in het buitenland

Waar moet je opletten als je op zoek bent naar een zorgverzekering met een goede buitenland dekking. Dit is een vraag die met name jongeren vaak stellen als zou gaan studeren of tijdelijk stage gaan lopen in het buitenland.

Wij hebben voor jouw een aantal zaken op een rij gezet hoe je jezelf het best kan verzekeren tegen zorgkosten in het buitenland.
Aller eerst maken we onderscheidt tussen onvoorziene zorg in het buitenland en geplande zorg.

Onvoorziene behandeling in het buitenland

Bij onvoorziene medische zorg in het buitenland vergoed de zorgverzekering tot maximaal twee keer het Nederlandse tarief. Onvoorziene zorg ontstaat vaak naar aanleiding van een ongeval. Dan komen er naast de ziekte kosten vaak ook nog andere bij komende kosten kijken, zoals repatriëring (speciaal vervoer) terug naar Nederland, de telefoonkosten en dergelijke. Deze worden nooit vergoed door de basis-zorgverzekering, hiervoor kun je je wel aanvullend verzekeren of vaak nog beter een reisverzekering afsluiten met daarin een medische module.

Houdt er rekening mee dat de kosten in het buitenland nog al eens flink hoger kunnen uitvallen dan voor dezelfde behandeling in Nederland. Met name in de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de kosten vaak vele malen hoger. In landen zoals Spanje en Griekenland worden toeristen vaak verwezen naar privé klinieken ook deze zijn vaak duurder dan twee keer het Nederlandse tarief. In al deze gevallen vergoed de zorgverzekering maar een deel van de kosten, waardoor je soms met een behoorlijke rekening blijft zitten.

Geplande behandeling in het buitenland
Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om een behandeling in het buitenland te laten uitvoeren. De meest voorkomende reden hiervoor is omdat er in Nederland voor met name knie- en heupoperaties lange wachtlijsten zijn. Soms is het ook voor Nederlanders die in de grensstreek wonen handige om een behandeling in België of Duitsland te laten uitvoeren, dit gezien de reistijd. Allochtonen Nederlanders kiezen nog als een voor een behandeling in het land van herkomst omdat dat vertrouwder voelt en er geen taal barrière is.

Bij een geplande behandeling in het buitenland dient er altijd vooraf toestemming te worden gevraagd aan de zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar stelt de volgende eigen aan een behandeling in het buitenland als die door de zorgverzekering moet worden vergoed.
• Zit de behandeling in het basispakket van de zorgverzekering
• Is de behandeling in Nederland erkent als effectief.
• Wijken de kosten voor behandeling in het buitenland niet af van de kosten in Nederland

Om toestemming te kunnen krijgen van de zorgverzekeraar moet er eerst een consult plaats vinden met de behandelend arts. Deze arts moet naast een prijsindicatie bovendien een behandelplan opstellen.

In principe wordt een geplande behandeling in het buitenland volledig vergoed. Als het een internationaal erkende behandeling is die in Nederland nog niet kan worden uitgevoerd, als de wachttijd in Nederland erg lang is of als de zorgverzekeraar een contract heeft met de buitenlandse zorgverlener.

Bij een restitutie polis worden de kosten altijd voor 100% vergoed. Bij een natura polis worden de kosten slechts deels vergoed door de zorgverzekeraar als deze geen contract heeft met de zorgverlener. De vergoeding van de kosten kan variëren van 50% tot 85% afhankelijk van de gekozen zorgverzekering en zorgverzekeraar.

De toestemming van de zorgverzekeraar voor een geplande behandeling in het buitenland kan weken duren.
Het verzekeren van ongeplande behandeling in het buitenland.

Er zijn twee manieren waarop je je kunt verzekeren voor de kosten van ongeplande (onvoorziene) medische behandelingen in het buitenland, die niet worden vergoed door de basisverzekering.
– Reisverzekering
– Aanvullende zorgverzekering

Reisverzekering – vergoeding medische kosten in het buitenland
Allereerst is het noodzakelijk dat je reisverzekering een module kent voor medische kosten in het buitenland.
Het voordeel van een reisverzekering ten opzichte van een aanvullende verzekering is dat de reisverzekering een uitgebreide en vaak hoge dekking heeft voor medische kosten in het buitenland in het geval van onvoorziene zorg. Veel reisverzekeringen kennen geen maximum of een maximum van enkele miljoenen, als het gaat om de vergoeding. Een bijkomend voordeel is dat de kosten die worden vergoed door de reisverzekering niet ten laste komen van het eigen risico van de zorgverzekering.

Het nadeel van het op deze manier verzekeren van je eventuele medische kosten in het buitenland is dat je vaak dubbel verzekerd bent. De kosten die je maakt worden vaak zowel door de zorgverzekering als door de reisverzekering vergoed.

Aanvullende zorgverzekering buitenland

Om er voor te zorgen dat je niet zelf op draait voor medische kosten in het buitenland, die niet of niet in zijn geheel worden vergoed door de basiszorgverzekering, is het ook mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij je zorgverzekeraar.

Veel aanvullende zorgverzekeringspolissen vergoeden in landen buiten Europa, tot maximaal twee keer het Nederlandse zorgtarief. Kosten van bijvoorbeeld een speciale gipsvlucht of het laten in vliegen van je ouders of een vriend of vriendin worden meestal niet vergoed door.

Een bijkomend nadeel van een aanvullende zorgverzekering met buitenland dekking t.o.v. een reisverzekering met een medische module is dat je een aanvullende zorgverzekering vaak alleen maar kan afsluiten vanaf 1 januari een reisverzekering daarentegen kan het hele jaar door afgesloten worden.

Heb je zowel een aanvullende zorgverzekering met buitenland dekking als een reisverzekering met een medische module dan vergoed de verzekeraar die je als eerste hebt benadert via de alarm centrale alle rekeningen. De verzekeraars regelen vervolgens onderling te verrekening van de kosten. De meeste grote zorgverzekeraars hebben een dergelijk akkoord ondertekend, met uitzondering van Menzis.

Handig – de Europese gezondheidskaart
Aangezien de kosten van medische zorg in het buitenland behoorlijk snel kunnen oplopen tot grote bedragen en je deze kosten vaak direct moet afrekenen is het handig om voor dat je op reis gaat een Europese gezondheidskaart aan te vragen bij je zorgverzekeraar.

De Europese gezondheidskaart is gratis en vergoed alle medische zorg in alle Europese landen. Privéklinieken accepteren de kaart echter meestal niet.

Het nadeel van de Europese gezondheidskaart is dat een eventuele eigen bijdrage voor de gemaakte zorgkosten wordt berekend naar het land waar je bent behandeld. In Duitsland bijvoorbeeld is de eigen bijdrage vaak een stuk hoger dan de Nederlandse eigen bijdrage voor dezelfde behandeling. Als je echter zelf afrekent en later declareert betaal je wel de Nederlandse eigen bijdrage.

17Sep/16

Korte medische consulten leiden tot hogere kosten

Het Radbout UMC en zorgverzekeraar VGZ zijn van mening dat de tegenwoordig ingestelde kortere consulten tussen patiënt en arts juist leiden tot een verhoging van de zorgkosten dan tot de voorgenomen verlaging van de zorgkosten.

Recent is besloten de consulten tussen arts en patiënt te verkorten om op deze manier kosten te besparen,echter door de verkorte gesprekken is het vaak moeilijker voor een arts om een goede diagnose vast te stellen. Het resultaat is meer onnodig dure behandelingen.

De Zorgverzekeraar VGZ en het Radbout ziekenhuis zijn nu overeengekomen ook de langere de medische consulten te vergoeden.

15Sep/16

Aanvullende zorgverzekeringen en medische acceptatie verplichting

Aanvullende zorgverzekeringen – Medische acceptatie

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen zonder meer te accepteren voor de basisverzekering. Voor aanvullende zorgverzekeringen kunnen zorgverzekeraars zelf beslissen of zij een nieuwe aanvraag accepteren, de zogenaamde medische acceptatie. Deze acceptatie geldt voor zowel algemene aanvullende zorgverzekeringen (bijvoorbeeld voor fysiotherapie en medische hulpmiddelen) als voor aanvullende tandartsverzekeringen.

Welke zorgverzekeraars kennen in 2016 een medische acceptatieprocedure

Aanvullende zorgverzekeringen Tandartsverzekeringen
AnderZorg Nee Nee
ANNO12 Nee Nee
Avéro Achmea Ja Ja
Azivo Nee Nee
BeterDichtbij Nee Nee
Bewuzt Nee Nee
CZ Nee Ja
CZdirect Nee Nee
De Amersfoortse Ja Ja
Ditzo Nee Nee
De Friesland Nee Ja
Delta Lloyd Nee Ja
DSW Nee Nee
Energiek Nee Ja
FBTO Nee Nee
Ik! Nee Nee
Interpolis Nee Ja
Kiemer Nee Nee
Menzis Nee Nee
Ohra Nee Nee*
ONVZ Ja Ja
OZF Achmea Nee Ja
PNOzorg Ja Ja
Pro Life Nee Ja
Salland Nee Ja
Salland ZorgDirect Nee Ja
Stad Holland Nee Nee
United Consumers (VGZ) Nee Ja
Univé Nee Ja
VGZ Nee Ja
ZEKUR Nee Nee
Zilveren Kruis Achmea Nee Ja
Zorg en Zekerheid Nee Nee

 

<b>Medische acceptatie – hoe werkt dat?</b>

De medische acceptatie voor een uitgebreide aanvullende zorgverzekering bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over je gezondheid en eventuele al aanwezige aandoeningen.

Bij een medische acceptatie voor een tandartsverzekering, moet je tandarts een verklaring afgeven.

Als je wordt geweigerd voor een aanvullende zorgverzekering op basis van de medische acceptatie, dan heeft dit consequenties voor het afsluiten van een aanvullende zorg- of tandartsverzekering bij een andere zorgverzekeraar zonder verplichte medische acceptatie.

Door snel na het toe sturen van je medische verklaring, een verslag op te vragen bij de zorgverzekeraar, kan je in het geval je niet wordt geaccepteerd de aanvraag van de aanvullende polis annuleren. Hiermee voorkom je dat je deze weigering moet aangeven bij een andere zorgverzekeraar.

Reden om te kiezen voor een aanvullende zorgverzekering

Aanvullende zorgverzekering kennen vaak een relatief hoge maandelijkse zorgverzekeringspremie, overweeg daarom of je de kosten van een eventuele behandeling in de toekomst niet zelf kan financieren. Bijvoorbeeld door maandelijks een bedrag opzij te leggen voor de tandartskosten of fysiotherapie behandelingen.

De maandelijkse premies en polisvoorwaarden van aanvullende zorgverzekeringen verschillen sterk per zorgverzekeraar en zorgverzekeringspolis, het vergelijken van aanvullende zorgverzekeringen, is daarom een behoorlijk lastige klus, maar kan je wel veel opleveren.

 

15Sep/16

Orthodontisten maken behandeling vaker onnodig duur

Bij het plaatsen van een beugel in zowel de onder als de bovenkaak, laten orthodontisten patiënten steeds vaker twee afspraken maken. De Nederlandse Zorgautoriteit wil deze praktijken aanpakken door de vergoedingen van het plaatsen van een beugel zo vast te stellen dat het niet meer loont om dit in twee afspraken te doen.

Op deze manier kunnen ze meer kosten in rekening brengen dan dat zij de beugels in een afspraak plaatsen. De kosten van een beugel worden niet vergoed door de basisverzekering, maar uitsluitend door een aanvullende zorgverzekering. Dit komt er op neer dat consumenten vaak zelf op draaien voor de kosten van de orthodontist.

15Sep/16

Dementie neemt af door gezonder te leven

Uit onderzoek van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam blijkt dat er een verband is met het gezond leven en de kans op Alzheimer en dementie.
Op het moment leiden 260.000 Nederlanders aan dementie de prognose is dat dit er over 25 jaar meer dan een half miljoen zullen zijn.

Mensen die beter zorgen voor hun hart en bloedvaten hebben significant minder kans op het ontwikkelen van dementie. Ook mensen met dementie kunnen de cognitieve achteruitgang verminderen door gezonder te gaan leven.

Gezonder leven kan door gezonder te eten, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken en meer te bewegen. Beweeg minimaal 30 minuten per dag voor een gezond lichaam een goed hart en goedwerkende bloedvaten.

15Sep/16

Wat is het Preverentiebeleid?

Zorgverzekeraars proberen continue te besparen op de zorgkosten die zij jaarlijks moeten maken voor hun verzekerden, ten einde de maandelijkse zorgverzekeringspremie zo laag mogelijk te houden.

Een goede manier om kosten te besparen is door middel van het voeren van een preferentiebeleid op medicijnen. Een groot deel van de zorgkosten in Nederland gaat op aan medicijnen. Als er medicijnen op de markt van meerdere fabrikanten, met dezelfde werkzame stof kan het zijn dat jou zorgverzekeraar er voor kiest om een preferentiebeleid in te voeren. Dit betekend dat de zorgverzekeraar alleen het medicijn van de goedkoopste fabrikant vergoed. Vaak gaat het om merkloze of generieke geneesmiddelen t.o.v. geneesmiddelen die worden verkocht onder een merknaam.

Soms zorg het preferentiebeleid van zorgverzekeraars voor problemen bij patiënten. Hoewel de werkzame stof identiek is kan het soms toch voorkomen dat het ene geneesmiddel bij een patiënt beter werkt dan het een ander goedkoper geneesmiddel van een andere fabrikant. Je huisarts of specialist kan dan aangeven op het recept dat het gaat om een medische noodzaak, in veel gevallen vergoeden zorgverzekeraars dan ook het duurdere geneesmiddel.